Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Φορολογική ενημερότητα και είσπραξη χρημάτων από ΕΛΚΕ

Βάσει της ΠΟΛ. 1038/1-4-2016  η αιτιολογία στην φορολογική ενημερότητα  αλλάζει από:

«ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» σε

«ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)» 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:  «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ​)»

1. Πότε υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης Φ.Ε.
Η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, καθίσταται υποχρεωτική στις περιπτώσεις είσπραξης χρημάτων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. όταν το ποσό του τίτλου πληρωμής (Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο εξοφλείται το φορολογικό παραστατικό είτε αυτό αφορά σε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ), είτε αυτό αφορά σε Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης), υπερβαίνει τα 1.500 €, ακαθάριστο ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ).

2. Ποια Φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται στην προσκόμιση Φ.Ε.
Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας είναι:
α. Ελεύθεροι επαγγελματίες που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.).
β. Ερευνητές που εκδίδουν Τ.Π.Υ.
γ. Μέλη ΔΕΠ που εκδίδουν Τ.Π.Υ. (συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη ΔΕΠ του Π.Θ. εφόσον εκδίδουν Τ.Π.Υ.).
δ. Δημόσιοι Υπάλληλοι άλλων Φορέων που εκδίδουν Τ.Π.Υ.
ε. Αμειβόμενοι με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων, κλπ).
στ. Υπότροφοι.

Από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας εξαιρούνται οι αμειβόμενοι με μισθολογική κατάσταση, δηλαδή το προσωπικό του Π.Θ.

3. Ποιος είναι ο Τύπος Φ.Ε. που απαιτείται να προσκομιστεί:
Η φορολογική ενημερότητα που θα προσκομίζεται θα αφορά σε: "ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ! ΠΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ" πάνω στην οποία θα αναγράφεται ότι «χορηγείται για ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ​)»

4. Ποιος είναι ο Τρόπος έκδοσης Φ.Ε.
Η φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του Δημόσιου Τομέα (πλην κεντρικής διοίκησης) εκδίδεται:

α. Μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομικών στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει καμία βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της Φ.Ε. ο φορολογούμενος θα πρέπει να εισέλθει στην ιστοσελίδα του TAXIS στη δ/νση: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/polites.html
Υπηρεσίες προς τους Πολίτες

  • Ο λογαριασμός μου (εισαγωγή κωδικών πρόσβασης)
  • Εφαρμογές TAXISnet
  • Εφαρμογή Πιστοποιητικών
  • Έντυπο Βεβαίωσης Φορολογικής Ενημερότητας
  • ΑΙΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιλογή: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ​)
  • Φορέας που θα κατατεθεί: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • Στοιχεία Τίτλου Πληρωμής: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΗΡΕΣΙΩΝ\ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ\ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ κ.λ.π
  • Εκτύπωση εντύπου Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο

β. Μέσω της Εφορίας που υπάγεται ο φορολογούμενος, στην περίπτωση που υπάρχει βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή του TAXIS στο αίτημα για έκδοση Φ.Ε. εμφανίζει το μήνυμα: «Δεν μπορεί να εκδοθεί Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας», και για την έκδοση Φ.Ε. παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

i. Εξόφληση όλων των βεβαιωμένων οφειλών (ληξιπρόθεσμων) προς το Δημόσιο και επανυποβολή του αιτήματος ηλεκτρονικά (πιθανόν να χρειαστούν περίπου δύο μέρες για να ενημερωθεί το σύστημα του ΥΠΟΙΟ από την τράπεζα) όπως παραπάνω προαναφέρθηκε (περίπτωση 4.α).
ii. Επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για έκδοση Βεβαίωση Οφειλής προς το Δημόσιο (Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με τον όρο της Παρακράτησης).

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα υποβληθεί με

ΑΙΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)» και ως Φορέας που θα κατατεθεί θα πρέπει να δηλωθεί: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑΦΜ: 090071277)».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Η ημερομηνία έκδοσης της ενημερότητας πρέπει να είναι τουλάχιστον η 1η του μήνα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της αμοιβής.

- Επιπλέον θα πρέπει να γνωστοποιηθεί και ο Τίτλος Πληρωμής [Αριθμός Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ή Τίτλου Κτήσης (Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης , κ.λ.π.)] για τον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή από τον Ε.Λ.K.Ε.

- Τέλος θα πρέπει να δηλωθεί το καθαρό προς είσπραξη ποσό προκειμένου να εφαρμοστούν από την ΔΟΥ οι διατάξεις περί συμψηφισμού.

Τέλος θα πρέπει να δηλωθεί το καθαρό προς είσπραξη ποσό προκειμένου να εφαρμοστούν από την ΔΟΥ οι διατάξεις περί συμψηφισμού.

Μόλις παραληφθεί η Βεβαίωση Οφειλής, θα πρέπει να προσκομιστεί άμεσα στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, προκειμένου να τακτοποιηθεί η οφειλή του φορολογούμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής
Η υποχρέωση προσκόμισης της φορολογικής, αυτής ενημερότητας αφορά Τ.Π.Υ. ή Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης που εκδίδονται μετά την 01.01.2016.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις
Ο Προϊστάμενος του ΕΛΚΕ του Π.Θ.
Δημήτρης Μεσαλούρης