Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρχική

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε ότι τις ημέρες Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 έως Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών το ωράριο του ΕΛΚΕ Π.Θ. θα είναι από τις 8:00 έως τις 12:00.

5th Call for Proposals of the Interreg Euro-MED Programme

You can find attached the terms of reference of the 5th Call for Proposals of the Interreg Euro-MED Programme. The call is now open, with closure of the Pre-Application step on 26 September 2024 at 13:00 (Brussels time).

Provision of support to EFSA and to ECDC in the production of the EU One Health Zoonoses report

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EFSA δημοσίευσε διαγωνισμό με θέμα “Provision of support to EFSA and to ECDC in the production of the EU One Health Zoonoses report” (EFSA/2024/OP/0002). Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα EU Funding and Tenders portal ref. EFSA/2024/OP/0002 και στην ιστοσελίδα της EFSA. Η εκτιμώμενη συνολική αξία μίας σύμβασης είναι 2.800.000 €, με μέγιστη διάρκεια της σύμβασης 48 μήνες. Η προθεσμίας υποβολής προτάσεων λήγει στις 19 Αυγούστου 2024.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Αίτημα ορισμού Συντονιστή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ»

Σε συνέχεια της εκδοθείσας συνημμένης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ -Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ - Κωδικός ΟΠΣ 9833) και σύμφωνα με την παράγραφο 8.1. Υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι:

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4:«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ 2848/06-06-2024 (6Χ7846ΝΚΠΔ-74Α) Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4. Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως την Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 16:00.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027, με κυριότερα σημεία τα παρακάτω.