Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. για εργασίες συντήρησης την Παρασκευή 3/2/2023 για τις ώρες 18:00-22:00

Πέμ, 02/02/2023 - 14:56

Λόγο τεχνικών εργασιών που θα γίνουν στα πλαίσια συντήρησης υπάρχει η πιθανότητα διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. την Παρασκευή 3/2/2023 για τις ώρες 18:00-22:00μμ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Μετακινήσεις μελών Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.

Τετ, 01/02/2023 - 14:07
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4957/2022 τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται μεταξύ άλλων να συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. Από την ως άνω διάταξη, σύμφωνα με την από 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο (σελ.15 - επισυνάπτεται) προκύπτει ότι «η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια δεν συνιστά απλό δικαίωμα του μέλους Δ.Ε.Π., αλλά αποτελεί υποχρέωση και μέρος των καθηκόντων του μέλους Δ.Ε.Π. προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής επιστημονική του εξέλιξη. Συνεπώς η συμμετοχή σε κάθε είδους επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια που σχετίζονται με την επιστήμη του μέλους Δ.Ε.Π. δεν προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας απουσίας.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ EFSA - EUFORA 2023-2024 -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 15-03-2023

Δευ, 30/01/2023 - 13:58
Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων σχετικά με την δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA 2023-2024 της EFSA που αφορά στην επιλογή οργανισμών φιλοξενίας και υποτρόφων, σας ενημερώνουμε ότι ο πίνακας των προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα από οργανισμούς του άρθρου 36 διαμορφώνεται ως εξής:

EFSA open call for tenders: Support Services for Expert Knowledge Elicitation (EKE)

Παρ, 20/01/2023 - 14:04
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον οργανισμό σας σχετικά με τη νέα ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών (διαγωνισμό) της EFSA με θέμα: «Support Services for Expert Knowledge Elicitation» Στόχος της πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις φάσεις της εξαγωγής γνώσεων από εμπειρογνώμονες ως εισροή στα αποτελέσματα της EFSA χρησιμοποιώντας τις μεθόδους εξαγωγής γνώσεων εμπειρογνωμόνων της EFSA, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μέθοδο με καθορισμένο πρωτόκολλο, ανάλογα με το συγκεκριμένο αίτημα, τον τύπος της ερώτησης, τους διαθέσιμους πόρους (π.χ. χρόνος, συμμετοχή του προσωπικού, κ.λπ.) και τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που έχουν επιλεγεί σε συγκεκριμένους τομείς της EFSA, όπως η αξιολόγηση χημικού κινδύνου· εκτίμηση μικροβιακού κινδύνου· εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου· ανθρώπινη διατροφή, αξιολόγηση κινδύνου για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων· εκτίμηση κινδύνου για την υγεία των φυτών.

Online Info Day Erasmus+ Partnerships for Cooperation Cooperation Partnerships in the field of Education and Training and Youth submitted by European NGOs

Δευ, 16/01/2023 - 22:43
The European Education and Culture Executive Agency (EACEA), in cooperation with the European Commission, is organising an online information session on the Erasmus+ action Partnerships for cooperation – Cooperation partnerships in the field of education, training and youth – submitted by European NGOs.  The information session will be web streamed on 19 January 2023, from 14:00. Participation is open to everyone (no registration needed) who joins the web streaming.

Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου: Ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμου συστήματος ενδοαγγειακού μπαλονιού για την τοπική χορήγηση καινοτόμου φαρμάκου (ClEver Balloon).

Παρ, 13/01/2023 - 14:34
Το έργο ClEver Balloon αφορά την ανάπτυξη ενός νέου επικαλυμμένου με φάρμακο ενδοαγγειακού καθετήρα με μπαλόνι (Drug Coated Balloon, DCB) για τη θεραπεία της αρτηριακής νόσου. Το προϊόν θα επιτυγχάνει την αποτελεσματική τοπική χορήγηση του εβερόλιμους, ενός γνωστού αλλά καινοτόμου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή φαρμάκου με τη χρήση ενός καινοτόμου «έξυπνου» συστήματος απελευθέρωσης φαρμάκου που κατοχυρώθηκε από τους εταίρους του έργου με δύο διεθνείς ευρεσιτεχνίες (πατέντες). Το έργο περιλαμβάνει ανάπτυξη πρωτοτύπων και μελέτες in vitro, in vivo και in silico.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ιδρύματος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2023

Τετ, 11/01/2023 - 15:08

Μέσα στα έξι χρόνια λειτουργίας του, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με συνέπεια στην αποστολή του έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και υποτροφιών υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Η αξιόλογη πορεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιβεβαιώνεται και από τα πορίσματα των δύο ανεξάρτητων αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2021 (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.).