Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγίες Δημοσιότητας

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων διαφόρων Φορέων Χρηματοδότησης έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις κοινοτικές οδηγίες, τις εγκυκλίους και τους οδηγούς δημοσιότητας των προγραμμάτων, με στόχο την ενημέρωση των αναδόχων οι οποίοι οφείλουν να τηρούν όλα τα παραπάνω, κατά την εκτέλεση των έργων, προκειμένου να τηρείται η επιλεξιμότητα των έργων και η διαφάνεια των ενεργειών εκτέλεσής τους.
Εγκύκλιοι για την Δημοσιότητα:
•    ΕΣΠΑ (2014-2020)
•    ERASMUS + 
•    Horizon 2020: Άρθρο 27.3 (πατέντες) / Άρθρο 29.4 (dissemination) / Άρθρο 38.1.2 (communication)