Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου…

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της…

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί…

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων…

Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. για εργασίες συντήρησης την Πέμπτη 23/3/2023 για τις ώρες 17:00-20:00

Τρί, 21/03/2023 - 15:29

Λόγο τεχνικών εργασιών που θα γίνουν στα πλαίσια συντήρησης θα πραγματοποιηθεί διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. (webdocs, ιστοσελίδας) την Πέμπτη 23/3/2023 για τις ώρες περίπου 17:00-20:00μμ

NP/EFSA/KNOW/2023/03 Support to coordinate training courses on Dietary Exposure

Παρ, 17/03/2023 - 11:50
Σας ενημερώνουμε ότι η EFSA δημοσίευσε πρόσκληση προμήθειας υπηρεσιών NP/EFSA/KNOW/2023/03 - Support to coordinate training courses on Dietary Exposure Assessment. Προϋπολογισμός: 100,000 € Κατά προσέγγιση ημερομηνία έναρξης: Μέσα Απριλίου 2023 Προθεσμία καταχώρησης ενδιαφέροντος: 07/04/2023

14η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Π.Θ.

Παρ, 10/03/2023 - 11:33
Το πρυτανικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με λήξη θητείας στις 29 Οκτωβρίου 2023 ως εξής:

OC/EFSA/IDATA/2023/01 - Monitoring and Surveillance Data for Future Chemical Risk Assessment Needs in EFSA: Exploring New opportunities

Πέμ, 09/03/2023 - 11:55
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αναδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (διαγωνισμός) της EFSA με θέμα: tender “Monitoring and Surveillance Data for Future Chemical Risk Assessment Needs in EFSA: Exploring New opportunities”