Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου…

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της…

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί…

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων…

Νέα Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Τρί, 01/08/2023 - 10:07
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) προχώρησε στη δημοσίευση της 3ης Προκήρυξης καθώς και του Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, συνεχίζοντας το έργο του για την ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας στην Ελλάδα, δίχως θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς.

EFSA: Διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών με θέμα: «Burden of Zoonoses in European Union and EEA/EFTA Countries»

Παρ, 23/06/2023 - 10:52

Σας προωθείται το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τον διαγωνισμό ή προμήθεια υπηρεσιών (Οpen call for tenders) με κωδικό Ref. no «OC/EFSA/BIOHAW/2023/02» με θέμα:

«Burden of Zoonoses in European Union and EEA/EFTA Countries»

Οι στόχοι αυτής της διαδικασίας προμήθειας (διαγωνισμού) είναι οι ακόλουθοι: