Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καθορισμός των rates προσωπικού

Επισυνάπτουμε τα νέα rates χρονοχρέωσης μελών ΔΕΠ, υπαλλήλων ΙΔΑΧ, μόνιμου διοικητικού προσωπικού, μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ/ΕΕΠ και εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για το έτος 2016. Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε τα νέα rates χρονοχρέωσης έχοντας υπόψη τη νέα Υπουργική Απόφαση που αφορά το ΕΣΠΑ 2014-2020 (81986/ΕΥΘΥ712, ΦΕΚ 1822/24-8- 2015, τ. Β’), το Πρότυπο Μοντέλο Συμβολαίου του προγράμματος HORIZON 2020 (AGA — Annotated Model Grant Agreement: H2020 General MGA: V2.1/1 – 01.10.2015) καθώς και τους κανόνες διαχείρισης λοιπών Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων.

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
2008-2009 72.5 KB
2009-2012 56 KB
2012-2013 76 KB
2012-2015 584.95 KB
2015-2016 46.07 KB
2016-2019 525.68 KB
2019-Σήμερα 99.61 KB