Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου…

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της…

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί…

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων…

Erasmus+ 2021-2027

Πέμ, 19/05/2022 - 14:49

Erasmus + is the EU's program to support education, training, youth and sport in Europe.

«Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022» | 24 Μαΐου 2022

Τρί, 17/05/2022 - 12:06
Σημειώστε την ημερομηνία Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (10:30-13:00). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022».

Implementation of a Multi-OMICs and Inter-species Workflow to Derive Human Reference Points and Health-based Guidance Values (HBGVs) from Quantitative in Vitro Data» (OC/EFSA/IDATA/2022/01)

Παρ, 13/05/2022 - 14:53
Το έργο αποτελείται από δύο παρτίδες, με γενικό στόχο τον καθορισμό, την επικύρωση και την εφαρμογή μιας τυποποιημένης ροής εργασιών για την εξαγωγή αξιόπιστων σημείων αναφοράς(reference points)  για τον άνθρωπο και τιμές καθοδήγησης με βάση την υγεία (health-based guidance values -HBGVs) που χρησιμοποιούν προσεγγίσεις αιχμής in-vitro, συγκεκριμένα πλατφόρμες organ-on-a-chip (OoC) και πολλαπλά τελικά σημεία OMIC (transcriptomics, metabolomics, epigenomics).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ‘ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ’ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΕΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τρί, 19/04/2022 - 12:36

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει έξι (6) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους η ημερομηνία ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος είναι εντός του χρονικού διαστήματος 16/04/2021 - 31/05/2022 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στo παρακάτω συννημένo.