Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου…

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της…

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί…

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων…

ECDC Call for tender - ECDC Public Relations Plan and Activities

Παρ, 24/06/2022 - 13:03

Σας διαβιβάζουμε το μήνυμα της EFSA που αφορά σε διαγωνισμό του ECDC για δράσεις δημόσιων σχέσεων

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11287

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 15/7/2022

Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Παρ, 24/06/2022 - 12:58

Η EFSA μπορεί να απονέμει επιχορηγήσεις σε οργανισμούς που έχουν οριστεί από το Κράτος Μέλος τους για να υποστηρίξουν την EFSA στην αποστολή της και οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 36 των αρμοδίων οργανισμών. Ο κατάλογος των επιλέξιμων οργανισμών στους οποίους μπορούν να χορηγηθούν επιχορηγήσεις της EFSA ενημερώνεται τακτικά και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης νέων οργανισμών στον κατάλογο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg.