Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου…

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της…

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί…

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων…

OC/EFSA/BIOHAW/2022/03: Provision of Support to EFSA in the Production of the European Union Summary Report (EUSR) on Antimicrobial Resistance (AMR)

Δευ, 03/10/2022 - 10:32

Ο ΕΦΕΤ, ως Εστιακό Σημείο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSΑ), σας ενημερώνει ότι η EFSA έχει δημοσιεύσει τον κάτωθι ανοιχτό διαγωνισμό: 

«OC/EFSA/BIOHAW/2022/03: Provision of Support to EFSA in the Production of the European Union Summary Report (EUSR) on Antimicrobial Resistance (AMR)»

Ημερίδα ενημέρωσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), ΕΣΑΑ (Ελλάδα 2.0), Ιωάννινα, 28/9/2022

Τρί, 27/09/2022 - 14:00
Πρόσκληση στην Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)