Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου…

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της…

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί…

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων…

Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. για εργασίες συντήρησης την Παρασκευή 3/2/2023 για τις ώρες 18:00-22:00

Πέμ, 02/02/2023 - 14:56

Λόγο τεχνικών εργασιών που θα γίνουν στα πλαίσια συντήρησης υπάρχει η πιθανότητα διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. την Παρασκευή 3/2/2023 για τις ώρες 18:00-22:00μμ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Μετακινήσεις μελών Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.

Τετ, 01/02/2023 - 14:07
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4957/2022 τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται μεταξύ άλλων να συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. Από την ως άνω διάταξη, σύμφωνα με την από 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο (σελ.15 - επισυνάπτεται) προκύπτει ότι «η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια δεν συνιστά απλό δικαίωμα του μέλους Δ.Ε.Π., αλλά αποτελεί υποχρέωση και μέρος των καθηκόντων του μέλους Δ.Ε.Π. προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής επιστημονική του εξέλιξη. Συνεπώς η συμμετοχή σε κάθε είδους επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια που σχετίζονται με την επιστήμη του μέλους Δ.Ε.Π. δεν προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας απουσίας.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ EFSA - EUFORA 2023-2024 -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 15-03-2023

Δευ, 30/01/2023 - 13:58
Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων σχετικά με την δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA 2023-2024 της EFSA που αφορά στην επιλογή οργανισμών φιλοξενίας και υποτρόφων, σας ενημερώνουμε ότι ο πίνακας των προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα από οργανισμούς του άρθρου 36 διαμορφώνεται ως εξής: