Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπολογισμός Μισθοδοσίας

Υπολογισμός Μισθοδοσίας ΙΔΟΧ και συμβάσεων έργου υπαγομένων στην παρ. 9 του Άρθρου 39, Ν.4387/2016.

Πληροφορίες

Στον "Υπολογισμό Μισθοδοσίας" μπορείτε να προϋπολογίστε την μισθοδοσία για τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:
 

 

1. Υπολογισμός αμοιβών / εισφορών των υπαγομένων στην παρ. 9 του Άρθρου 39, Ν.4387/2016.

2. Προσδιορισμός αμοιβής δικαιούχων βάσει ενιαίου μισθολογίου