Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Webdoc e-Sign Εφαρμογή (Android)

Η εφαρμογή Webdoc e-Sign, υπογράφει ηλεκτρονικά τα αιτήματα των Επιστημονικών υπευθύνων, προς τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Πληροφορίες

Ο Επιστημονικός υπεύθυνος , όταν κάνει εισαγωγή στην εφαρμογή  έχει  τη δυνατότητα να εγκρίνει  τα εκκρεμεί αίτηματα του καθώς κα να ενημερωθεί για την εξέλιξη των αιτημάτων του.
Η έγκριση ενός αιτήματος γίνεται σε 3 βήματα:
1.Αναζήτηση του αιτήματος
2.Εγκριση του αιτήματος
3.Αποστολή του αιτήματος έκρισης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου θεσσαλίας.