Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)  χρησιμοποιείτε για την υποβολή και αξιολόγηση υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων.

Πληροφορίες

Κατά την περίοδο υποβολής υποτροφιών οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν και να υποβάλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται στους αξιολογητές οι οποίοι βαθμολογούν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.