Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κρατήσεις Αιθουσών για Διασκέψεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κρατήσεις για τις αίθουσες του ΕΛΚΕ

Πληροφορίες

Ο χρήστης όταν ησέλθει στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να συνδεθεί έτσι ώστε να δηλώση την ημερομηνία και τις ώρες που θα  δεσμεύση την άιθουσα συνεδριάσεων.