Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληρωμή Δαπάνης

ΑΙΤΗΣΗ (Για απαλλαγή ΦΠΑ Εξοπλισμού - Ευρωπαικό Έργο)

Κωδικός
Ε-Χ-Α05
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.89 KB
Σχόλια

Το αίτημα συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και αφορά την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ για αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαικού έργου (ΠΟΛ.1128/97). 

Ισχύει από
Έκδοση
2

ΑΙΤΗΣΗ (Μεταφοράς ποσού σε λογαριασμό τρίτου)

Κωδικός
Ε-Χ-Α04
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.75 KB
Σχόλια

Το αίτημα συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο στο πλαίσιο εισαγωγής αγαθών ή υπηρεσιών από το εξωτερικό.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται εφόσον το έμβασμα αφορά εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών και το έντυπο Ε-Χ-Σ06 (Πίνακας στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό)

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (έως 2.500 €)

Κωδικός
Ε-Λ-Β07
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 26.29 KB
Σχόλια

Βεβαίωση παραλαβής αναλωσίμων πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (έως 2.500 €)

Κωδικός
Ε-Λ-Β06
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 26.49 KB
Σχόλια

Βεβαίωση παραλαβής εξοπλισμού πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (από 2.500 έως 20.000 €)

Κωδικός
Ε-Λ-Β09
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 25.97 KB
Σχόλια

Βεβαίωση παραλαβής αναλωσίμων πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από (3) εργαζομένους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μόνιμη σχέση εργασίας

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (από 2.500 έως 20.000 €)

Κωδικός
Ε-Λ-Β08
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 25.21 KB
Σχόλια

Βεβαίωση παραλαβής εξοπλισμού πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από (3) εργαζομένους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μόνιμη σχέση εργασίας

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (εξοπλισμού/αναλωσίμων/υπηρεσιών)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ11
Κατηγορία
Σχόλια

Ο πίνακας συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο με την έναρξη του έργου και εφόσον το σύνολο της κατηγορίας δαπάνης δεν υπερβαίνει τα 20.000€.

Το εκτυπώνετε από το Webdocs

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κωδικός
Ε-Λ-Γ04
Κατηγορία
Σχόλια

Υπόδειγμα εντύπου αναζήτησης προσφορών από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο εφόσον το σύνολο της κατηγορίας δαπάνης δεν υπερβαίνει τα 20.000€. Επίσης και έντυπο στο οποίο μπορεί ο προμηθευτής να συμπληρώνει την προσφορά του.

Ισχύει από
Έκδοση
1