Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΙΤΗΣΗ (Μεταφοράς ποσού σε λογαριασμό τρίτου)

Κωδικός
Ε-Χ-Α04
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.75 KB
Σχόλια

Το αίτημα συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο στο πλαίσιο εισαγωγής αγαθών ή υπηρεσιών από το εξωτερικό.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται εφόσον το έμβασμα αφορά εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών και το έντυπο Ε-Χ-Σ06 (Πίνακας στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό)

Ισχύει από
Έκδοση
1