Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (από 2.500 έως 20.000 €)

Κωδικός
Ε-Λ-Β09
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 25.97 KB
Σχόλια

Βεβαίωση παραλαβής αναλωσίμων πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από (3) εργαζομένους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μόνιμη σχέση εργασίας

Ισχύει από
Έκδοση
1