Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (εξοπλισμού/αναλωσίμων/υπηρεσιών)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ11
Κατηγορία
Σχόλια

Ο πίνακας συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο με την έναρξη του έργου και εφόσον το σύνολο της κατηγορίας δαπάνης δεν υπερβαίνει τα 20.000€.

Το εκτυπώνετε από το Webdocs

Ισχύει από
Έκδοση
1