Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καταβολή Προκαταβολής

ΑΙΤΗΜΑ (Για χορήγηση ταμιακής διευκόλυνσης έργου - Δάνειο)

Κωδικός
Ε-Χ-Α03
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 29.82 KB
Σχόλια

Με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων ο ΕΥ μπορεί να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση ταμειακής διευκόλυνσης από τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΛΚΕ.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται επιστολή του Επιστημονικά Υπευθύνου (για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας χορήγησης ταμιακής διευκόλυνσης). Δεν είναι δυνατή η ταμειακή διευκόλυνση από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού, έργων χωρίς συμβατικά εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Ισχύει από
Έκδοση
2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Κωδικός
Ε-Λ-Ο03
Σχόλια

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να υποβάλλει αιτιολογημένη εντολή προκαταβολής για μετακινήσεις και για την πληρωμή άλλων άμεσων δαπανών.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται επιστολή του Επιστημονικά Υπευθύνου (για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας χορήγησης προκαταβολής)

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Κωδικός
Ε-Λ-Ο04
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 17.31 KB
Σχόλια

Η τακτοποίηση της προκαταβολής (απόδοση) γίνεται το αργότερο σε (3) μήνες από την έκδοση της με ευθύνη του Επιστημονικά Υπευθύνου.

Ισχύει από
Έκδοση
1