Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΙΤΗΜΑ (Για χορήγηση ταμιακής διευκόλυνσης έργου - Δάνειο)

Κωδικός
Ε-Χ-Α03
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 29.82 KB
Σχόλια

Με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων ο ΕΥ μπορεί να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση ταμειακής διευκόλυνσης από τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΛΚΕ.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται επιστολή του Επιστημονικά Υπευθύνου (για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας χορήγησης ταμιακής διευκόλυνσης). Δεν είναι δυνατή η ταμειακή διευκόλυνση από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού, έργων χωρίς συμβατικά εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Ισχύει από
Έκδοση
2