Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Κωδικός
Ε-Λ-Ο04
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 17.31 KB
Σχόλια

Η τακτοποίηση της προκαταβολής (απόδοση) γίνεται το αργότερο σε (3) μήνες από την έκδοση της με ευθύνη του Επιστημονικά Υπευθύνου.

Ισχύει από
Έκδοση
1