Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Horizon

Ημερίδα Ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Marie Skłodowska-Curie Actions, Ελλάδα-Κύπρος | 28 Φεβρουαρίου 2023

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σας προσκαλούν στη διαδικτυακή "Ημερίδα Ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη Marie Skłodowska-Curie Actions, Ελλάδα-Κύπρος" που πραγματοποιούν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 (15:00-17:30).

Οδηγός για την προεπισκόπηση προτάσεων του Ορίζοντα Ευρώπη

Το ευρωπαϊκό έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής NCP_WIDERA.NET για το πρόγραμμα Widening Participation & Strengthening of the European Research Area, δημοσίευσε έναν βασικό οδηγό αποκωδικοποίησης των προκηρύξεων του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος WIDERA.

«Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022» | 24 Μαΐου 2022

Σημειώστε την ημερομηνία Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (10:30-13:00). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022».

Τα Work Programmes του Horizon Europe έχουν δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Funding and Tenders

Τα Work Programmes του Horizon Europe έχουν δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Funding and Tenders ενώ οι πρώτες προσκλήσεις RTD αναμένονται την Παρασκευή 18.06.2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

Η πρώτη ελληνική διαδικτυακή πύλη για τον «Ορίζοντα Ευρώπη» από το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Η πρώτη ελληνική διαδικτυακή πύλη για τον «Ορίζοντα Ευρώπη» τέθηκε σε λειτουργία. Πρόκειται για εξειδικευμένη διαδικτυακή πύλη που αφορά το  νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη».

Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα εργασίας 2018 - 2020 (συνολικό έγγραφο στρατηγικής)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοινώνει, το έγγραφο εργασίας της Ε. Επιτροπής με τίτλο «Ορίζοντας 2020 πρόγραμμα εργασίας 2018-2020 – συνολικό έγγραφο στρατηγικής προγράμματος/Horizon 2020 work programme 2018-2020- Strategic Programme Overarching Document», το οποίο αφορά το πολιτικό πλαίσιο-στρατηγικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για το συνολικό πρόγραμμα εργασιών του Ορίζοντα2020-Η2020, καθώς και τα προγράμματα εργασίας των επιμέρους θεματικών προγραμμάτων-περιοχών του Η2020. Πρόκειται για έγγραφο εργασίας που δεν έχει εγκριθεί επισήμως από την Ε.