Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τα νέα του Ορίζοντα Ευρώπη

Εκδήλωση της ΕΕ για το νέο πρόγραμμα εργασίας 2023-2024 του Cluster 5 του Ορίζοντα Ευρώπη

Ενόψει των νέων προγραμμάτων εργασίας  2023-2024 των Clusters του Ορίζοντα Ευρώπη, η ΕΕ διοργανώνει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων τον Δεκέμβριο. Σκοπός είναι να παρουσιαστούν τα Destinations και οι επιμέρους προκηρύξεις τους, σημαντικές πτυχές των προγραμμάτων εργασίας καθώς και να δοθούν συμβουλές από ειδικούς για τη συγγραφή προτάσεων.  Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος εργασίας 2023-3024 για το Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα στις 28 Νοεμβρίου 2022. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση ενημέρωσης για τις 15-16 Δεκεμβρίου, η οποία θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή στις Βρυξέλλες. Θα διεξαχθεί και εκδήλωση δικτύωσης στις 15 Δεκεμβρίου. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στη σχετική ιστοσελίδα

Περισσότερες πληροφορίες

Εκδηλώσεις της ΕΕ για το νέο πρόγραμμα εργασίας 2023-2024 του Cluster 6 του Ορίζοντα Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις σχετικά με τις νέες προκηρύξεις της θεματικής ομάδας Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment” του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2023-2024. Η πρώτη εκδήλωση είναι μια ενημερωτική διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13 και 14 Δεκεμβρίου 2022. Στη διημερίδα αυτή θα παρασχεθούν μεταξύ άλλων συμβουλές για τη συγγραφή προτάσεων υψηλής ποιότητας. Η δεύτερη εκδήλωση είναι μια ημερίδα δικτύωσης για ενδιαφερόμενους που θα λάβει χώρα στις 19 Δεκεμβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ιστότοπο.   

Περισσότερες πληροφορίες

Ανοιχτή πρόσκληση της κοινής πρωτοβουλίας της σύμπραξης Water4All

Η κοινή διακρατική πρόσκληση υπάγεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμπραξης Water4All και θα υποστηρίξει έργα έρευνας και καινοτομίας που στοχεύουν στην παραγωγή γνώσης, μοντέλων, προσεγγίσεων, εργαλείων και μεθοδολογιών για την καλύτερη κατανόηση των υδρολογικών διεργασιών σε διαφορετική κλίμακα, προκειμένου να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά σε αναδυόμενα ζητήματα νερού που σχετίζονται με ακραία φαινόμενα. Η πρόσκληση θα επικεντρωθεί σε λύσεις για υδροκλιματικά ακραία φαινόμενα, όπως περιγράφεται στο Water4All Strategic Research and Innovation Agenda Theme III «Νερό για το μέλλον: βιώσιμη διαχείριση των υδάτων», καθώς και στο οριζόντιο Θέμα VII «Διακυβέρνηση» και Θέμα V «Υποδομές Υδάτων». 

Περισσότερες πληροφορίες

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για καινοτόμα έργα στις πόλεις

Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (European Urban Initiative - EUI) ανακοίνωσε στις 10 Οκτωβρίου 2022 πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αστικής καινοτομίας και των ικανοτήτων των πόλεων για την οικοδόμηση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί εφαρμογή στην πράξη των βασικών αξιών του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (ΝΕB): αισθητική, βιωσιμότητα και συμπεριληπτικότητα. Θα επιτρέψει την υλοποίηση της δεύτερης γενιάς έργων επίδειξης του NEB μετά τα πρώτα έξι έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη. H EUI αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ΕΤΠΑ θα χρηματοδοτήσει το 80% του κόστους επιλεγμένων έργων. Κάθε έργο μπορεί να λάβει έως και 5 εκατομμύρια ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες

 

Σφραγίδα Αριστείας: Το σήμα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε άριστες προτάσεις

Η Σφραγίδα Αριστείας είναι ένα σήμα ποιότητας που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προτάσεις που έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος και θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας του εν λόγω μέσου, αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης προϋπολογισμού. Συνεπώς, αυτά τα έργα κρίνεται ότι αξίζουν χρηματοδότησης και ενδέχεται να λάβουν υποστήριξη από άλλες Ευρωπαϊκές ή εθνικές πηγές χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, του προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και το 2027, η ποιότητα και ο αντίκτυπος της Σφραγίδας Αριστείας θα ενισχυθούν περαιτέρω. 

Περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες