Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα εργασίας 2018 - 2020 (συνολικό έγγραφο στρατηγικής)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοινώνει, το έγγραφο εργασίας της Ε. Επιτροπής με τίτλο «Ορίζοντας 2020 πρόγραμμα εργασίας 2018-2020 – συνολικό έγγραφο στρατηγικής προγράμματος/Horizon 2020 work programme 2018-2020- Strategic Programme Overarching Document», το οποίο αφορά το πολιτικό πλαίσιο-στρατηγικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για το συνολικό πρόγραμμα εργασιών του Ορίζοντα2020-Η2020, καθώς και τα προγράμματα εργασίας των επιμέρους θεματικών προγραμμάτων-περιοχών του Η2020. Πρόκειται για έγγραφο εργασίας που δεν έχει εγκριθεί επισήμως από την Ε. Επιτροπή και το περιεχόμενό του δεν προδικάζει με κανένα τρόπο την τελική απόφασή της, παρόλα αυτά, τα κείμενα-έγγραφα εργασίας αυτά, συνήθως εγκρίνονται με ελάχιστες αλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν την βασική στρατηγική.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση και το έγγραφο εργασίας.

 

Ετικέτες