Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγός για την προεπισκόπηση προτάσεων του Ορίζοντα Ευρώπη

Το ευρωπαϊκό έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής NCP_WIDERA.NET για το πρόγραμμα Widening Participation & Strengthening of the European Research Area, δημοσίευσε έναν βασικό οδηγό αποκωδικοποίησης των προκηρύξεων του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος WIDERA. Ο οδηγός με τίτλο “Proposal pre-screening guide” περιλαμβάνει εξειδικευμένη ενότητα για τους διαφορετικούς τύπους δράσεων όπως: έρευνας και καινοτομίας (RIA) και συντονισμού και υποστήριξης (CSA), εξηγεί τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι αιτούντες στα κριτήρια αξιολόγησης Excellence, Impact Implementation των προτάσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες