Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EFSA European Food Safety Authority

Pre-notification OC/EFSA/BIOHAW/2023/01 - Role of water used in the growing, handling and processing of fruits, vegetables and herbs on the spread of antimicrobial resistance (AMR)

Σε συνέχεια παλαιότερης επικοινωνίας για την επικείμενη πρόσκληση υποβολής προσφορών της EFSA - OC/EFSA/BIOHAW/2023/01 με θέμα: Role of water used in the growing, handling and processing of fruits, vegetables and herbs on the spread of antimicrobial resistance (AMR)”, σας ενημερώνουμε ότι η EFSA διοργανώνει σχετική διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στις 19/6/2023 (15.00-15.45 CEST)

GP/EFSA/BIOHAW/2023/01 Call for proposals - Support to EFSA in the risk assessment of alternative methods for the use and disposal of animal by-products and derived products - EXTENDED DEADLINE

Σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία για υποβολή αίτησης για επιχορήγηση της EFSA με θέμα 'Support to EFSA in the risk assessment of alternative methods for the use and disposal of animal by-products and derived products' (Call reference: GP/EFSA/BIOHAW/2023/01) θα είναι ανοιχτή, μέχρι τις 17/05/2023.

EFSA's 2023 Traineeship call

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία στην EFSA ως εκπαιδευόμενοι (trainees) λήγει στις 15/5/2023.

GP/EFSA/BIOHAW/2023/01 Call for proposals - Support to EFSA in the risk assessment of alternative methods for the use and disposal of animal by-products and derived products - ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση με θέμα ‘Support to EFSA in the risk assessment of alternative methods for the use and disposal of animal by-products and derived products’ (Call reference: GP/EFSA/BIOHAW/2023/01) είναι ανοιχτή, μέχρι τις 11/05/2023.

EFSA webinar on the call for tender OC/EFSA/PREV/2023/01_ Environmental neurotoxicants: advancing the understanding of the impact of chemical exposure on brain health and disease

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EFSA δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προσφορών (OC/EFSA/PREV/2023/01) η οποία έχει ως στόχο την επέκταση της χρήσης νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (new approach methodologies, NAMs) στον τομέα της νευροτοξικότητας (neurotoxicity, NT) και αναπτυξιακής νευροτοξικότητας (developmental neurotoxicity, DNT). Το εν λόγω έργο  αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της ετοιμότητας σε μελλοντικές αξιολογήσεις επικινδυνότητας.

Webinar on EFSA's 2023 Traineeship call

Σας διαβιβάζουμε το κάτωθι μήνυμα της EFSA που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία στην EFSA ως εκπαιδευόμενοι (trainees). Σας ενημερώνουμε ότι στις 5 Μάϊου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο από την EFSA, στο οποίο θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του 2023 διάρκειας ενός έτους, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και πολύτιμες συμβουλές για τη συμπλήρωση της αίτησης  και εμπειρίες από τρέχοντες και προηγούμενους εκπαιδευόμενους.

European Food Safety Authority (EFSA) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιστημονικές Ομάδες (Scientific Panels/Committee) - Παράταση προθεσμίας

Σε συνέχεια του παρακάτω μηνύματος που αφορά στην πρόσκληση της EFSA για την εκδήλωση ενδιαφέροντος (Ref. EFSA/E/2023/01) για την ανανέωση των Επιστημονικών της Ομάδων και της Επιστημονικής Επιτροπής το 2024, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την 17η Απριλίου 2023.

Προσεχείς προσκλήσεις για χρηματοδοτικές συμφωνίες πλαίσιο εταιρικής σχέσης (partnership calls) της EFSA

Σε συνέχεια της 87ης συνάντησης του Συμβουλευτικού Σώματος (Advisory Forum) της EFSA, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις προσκλήσεις για χρηματοδοτικές συμφωνίες πλαίσιο εταιρικής σχέσης  (partnership calls) που θα ανακοινωθούν από την EFSA τις επόμενες εβδομάδες  EFSA στους κάτωθι τομείς:

Open EFSA call for tenders: Provision of Specialised Training Courses on Specific Aspects of Chemical RA and Related Tools

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών (διαγωνισμός) της EFSA με θέμα ‘Provision of Specialised Training Courses on Specific Aspects of Chemical Risk Assessment and Related Tools’. Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της EFSA στην εφαρμογή νέων ή υφιστάμενων οριζόντιων εγγράφων καθοδήγησης που έχουν αναπτυχθεί από την Επιστημονική Επιτροπή (Scientific Committee) της EFSA.

EFSA open call for tenders OC/EFSA/IDATA/2023/02: Omics

Η EFSA έχει δημοσιεύσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών (διαγωνισμός)  με θέμα: ‘Implementation of a Multi-OMICs Workflow to Derive Human Reference Points and Health-based Guidance Values from Quantitative in Vitro Data’.