Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Webinar on funding opportunities in the EFSA 2024 workplan on 4/12/2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διοργανώνει μία διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του προγράμματος εργασίας της για το 2024, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 4 Δεκεμβρίου (14.30-17.00 CET).

Η εκδήλωση στοχεύει να ενημερώσει για τους τομείς στους οποίους η EFSA θα ανακοινώσει χρηματοδοτούμενα έργα το 2024-2025 και για τον τρόπο με τον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συνεργασία με την EFSA.

Οι στόχοι της διαδικτυακής εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων όσον αφορά:

  • στη στρατηγική πρόθεση της EFSA να αυξήσει την επιστημονική συνεργασία με αρμόδιους οργανισμούς στα κράτη μέλη.
  • στην επισκόπηση των τύπων εξωτερικής ανάθεσης που χρησιμοποιεί η EFSA για τη συνεργασία με τους εταίρους, ενημερώνοντας επίσης για τις πρόσφατες εξελίξεις που μειώνουν τον διοικητικό φόρτο στους αιτούντες στις προσκλήσεις της EFSA.
  • στο προσχέδιο του προγράμματος εξωτερικών αναθέσεων  (επιχορηγήσεις και δημόσιες συμβάσεις) για το 2024.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε επιστήμονες και διοικητικό προσωπικό αρμόδιων οργανισμών, δηλαδή οργανισμών στα κράτη μέλη, τη Νορβηγία και την Ισλανδία που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο του άρθ. 36 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002. Αφορά επίσης οργανισμούς που βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης στον κατάλογο οργανισμών του άρθρου 36 ή ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις ευκαιρίες συνεργασίας που θα προσφέρει η EFSA το 2024.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή μπορεί να κλείσει μόλις συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ή, το αργότερο, έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 στις 12.00 CET. Μετά το πέρας των εγγραφών, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και θα λάβουν τον σύνδεσμο συμμετοχής. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί και στη συνέχεια θα είναι αναρτηθεί στον ιστότοπο της EFSA.

Ο σύνδεσμος για εγγραφή στην ενημερωτική εκδήλωση, η ημερήσια διάταξη και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Τέλος, σας αποστέλλουμε συνημμένα τις διαφάνειες που αφορούν στην εν λόγω εκδήλωση και παρουσιάστηκαν στην 53 συνάντηση των Εστιακών Σημείων στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2023,.