Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Weekly update: Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (14/03/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), υπενθυμίζουμε ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 26 Μαρτίου 2024.  

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από 08/03/2024 έχουν υποβληθεί  3  προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36  της Σλοβενίας για δημιουργία κοινοπραξίας με σκοπό την υποδοχή υποτρόφων προερχόμενων από οργανισμούς του άρθρου 36 άλλων ΚΜ (hosting sites).

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty

Slovenia

Stabilization of bioactive compounds from plant extracts  by encapsulation techniques and prolonged the shelf life of the food products

Natasa Poklar Ulrih (natasa.poklar@bf.uni-lj.si)

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty

Slovenia

Quality and safety of novel food sources and technologies in sustainable food systems (collagen, fatty acid profile, free amino acids, biogenic amines, dietary fibre; nutritional quality, sensory quality; microbiological safety, mycotoxins, acrylamide, HCA, allergens)

Tomaž Polak (tomaz.polak@bf.uni-lj.si)

Jožef Stefan Institute

Slovenia

Methods and tools to control safety and authenticity of food

Nives Ogrinc (nives.ogrinc@ijs.si);
Andreja Abina (andreja.abina@mps.si)

Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω υποστήριξη ή διευκρινίσεις.