Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EFSA European Food Safety Authority

Provision of support to EFSA and to ECDC in the production of the EU One Health Zoonoses report

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EFSA δημοσίευσε διαγωνισμό με θέμα “Provision of support to EFSA and to ECDC in the production of the EU One Health Zoonoses report” (EFSA/2024/OP/0002). Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα EU Funding and Tenders portal ref. EFSA/2024/OP/0002 και στην ιστοσελίδα της EFSA. Η εκτιμώμενη συνολική αξία μίας σύμβασης είναι 2.800.000 €, με μέγιστη διάρκεια της σύμβασης 48 μήνες. Η προθεσμίας υποβολής προτάσεων λήγει στις 19 Αυγούστου 2024.

Weekly update: Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (14/03/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), υπενθυμίζουμε ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 26 Μαρτίου 2024.

EFSA deadline EXTENDED until 26 March 2024 and weekly update (06/06/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 26 Μαρτίου 2024. Επιπλέον, σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA με την εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Weekly update and Call for Action: Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (27/02/2024)

Σε συνέχεια του χθεσινού μας μηνύματος με την εβδομαδιαία ενημέρωση από την EFSA σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται, για λόγους ενημέρωσης, ένα επιπλέον αίτημα της Ισπανίας για αναζήτηση υποψήφιου υποτρόφου.

Weekly update and Call for Action: Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (27/02/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA με την εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Weekly update: Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (13/02/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA με την εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Weekly update: Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (31/01/2024)

Σχετικά με το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA με την εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (23/01/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA με την εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (16/01/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA που περιλαμβάνει προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.