Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Weekly update and Call for Action: Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (27/02/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA«EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSAs European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme»  σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA με την εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

 

Με κίτρινη επισήμανση είναι οι νέες προτάσεις οργανισμών για φιλοξενία υποτρόφων (hosting sites).

 

Επειδή πλησιάζει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων (14/3/2024), θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιες υπηρεσίες προετοιμάζουν την υποβολή πρότασης για υποτροφία EUFORA και εάν θα διευκόλυνε η παράταση της προθεσμίας.

 

We have received through the relevant Focal Points new requests for partners for the Call EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme.

See below the details. The new entries are highlighted in yellow.

 

In order to anticipate as soon as possible the need for a potential extension of the Call deadline, we would highly appreciate if you could let us know if you have plans and partner to apply for this Call, and whether you think you’ll manage to do it within the deadline. You can either contact us directly or inform your national Focal Point.

Extensions of deadlines have their own times and deadlines. For this reason, we’d need this information by early next week.

 


 

Request for partners for creation of consortia under Call EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme
(these requests have been addressed to the national Focal Points. Interested parties should not rely exclusively on the requests of this table but are encouraged to actively explore other options)

Organisation offering a work programme (hosting site)

Organisation offering a fellow to be trained (fellow sending organisation)

Country

Title of the work programme or main area of interest for the fellow to be trained

Contact details

Hellenic Agricultural Organization DIMITRA (ELGO-DIMITRA)  - Institution of Technology of Agricultural Products / Dairy Research Department

 

GREECE

Next Generation Microbiological Risk Assessment: Use of Whole Genome Sequencing to associate Listeria monocytogenes phenotypes with genome

Dr. Marios Mataragas (mmatster@elgo.gr, mmatster@gmail.com), efsa@efet.gr

DTU

 

Denmark

Development of a biomarker model for risk-benefit assessment

hansver@food.dtu.dk

University of Castilla-La Mancha

 

Spain

Characterization of risks related to the presence of mercury of mining origin in aquatic fauna

ope@uclm.es

University of Castilla-La Mancha

 

Spain

Biotechnological production of secondary metabolites in plants

ope@uclm.es

Food Technology, Veterinary Faculty, University of Zaragoza

 

Spain 

 Food risk assessment after different processing interventions (Pulsed Electric Fields, Ultrasounds, UV…)

j.martinez@unizar.es

Functional food and toxicological research. Universidad de Sevilla

 

Spain

Revalorisation of agro-industry byproducts and obtention of high-biological-value proteins using insects and fungi

Daniel Gutiérrez Praena
dgpraena@us.es

RIVM (National Institute for Public Health and the Environment)

 

The Netherlands

Combining QMRA and epidemiology to improve estimates on attribution to food sources for pathogens

Eric Evers (eric.evers@rivm.nl)

University of Alicante

 

Spain

Aluminium Levels Assessment in Foods for Risk Management

Salvador E. Maestre Pérez  (salvador.maestre@ua.es)

Institute of Marine Research (IMR)

 

Norway

Risk ranking of (emerging) contaminants present in the aquaculture production chain

annette.bernhard@imr.no

German Federal Institute for Risk Assessment (BfR)

 

Germany

Sustainability - Sustainability - Alternative Protein Sources

eufora-fellowship@bfr.bund.de

German Federal Institute for Risk Assessment (BfR)

 

Germany

Food allergens and allergy mechanisms

eufora-fellowship@bfr.bund.de

German Federal Institute for Risk Assessment (BfR)

 

Germany

Development of a qualitative risk assessment for meat from wild boar form a one-health perspective

eufora-fellowship@bfr.bund.de

 

 

Italy

- application of NAM data to environmental cumulative risk assessment
- methods and tools for the use of NAM data in the Next Generation Ecological risk assessment

italianfocalpoint@sanita.it

German Federal Institute for Risk Assessment (BfR)

 

Germany

Evaluation of substances for food contact materials.

thomas.tietz@bfr.bund.de
eufora-fellowship@bfr.bund.de

National and Kapodistrian University of Athens

 

Greece

Edible insects and risk assessment on chemical and microbial Contaminants

harpro@chem.uoa.gr

Aristotle University of Thessaloniki

 

Greece

Development and validation of new  Pesticide Risk Assessment scheme for Low risk pesticides

zvryzas@agro.auth.gr

 

Biology Centre Czech Academy of Sciences

Czechia

RA of Anisakis allergens in processed food on EU market

ivona.mladineo@paru.cas.cz

University College Dublin

 

Ireland

Food Reformulation: An assessment of different consumer communication strategies to influence consumer behaviour

fiona.lalor@ucd.ie

Technical University of Cartagena

 

Spain

Training in tools to develop quantitative microbial risk assessment integrating metagenomics to gain a comprehensive view of the impact of foodborne pathogenic microorganisms in the food chain.

Prof Pablo S. Fernandez (pablo.fernandez@upct.es), International office (chus.legaz@upct.es)

Technical University of Cartagena

 

Spain

Training in tools and modelling to develop Risk ranking and Quantitative microbial risk assessment along the food chain of products relevant to both countries

Dr. Alberto Garre (alberto.garre@upct.es), International office (chus.legaz@upct.es)

 

University of Ljubljana, Veterinary Faculty, Institute of Microbiology and Parasitology

Slovenia

DNA Extraction; Gel Electrophoresis; PCR; DNA Amplification; DNA Sequencing; Cloning; Molecular Genetics; Bacterial Cell Culture; DNA Sequence Analysis; Plasmid Cloning

Bojan Papić (bojan.papic@vf.uni-lj.si)

Università degli Studi di Perugia - Food safety laboratory

 

Italy

Ensuring Ethical production of beef: A Comprehensive Risk Assessment of Animal Welfare during Transportation and Slaughter Processes

Prof. Beniamino Cenci-Goga
beniamino.cencigoga@unipg.it

Università degli Studi di Perugia - Food safety laboratory

 

Italy

Development of a Quantitative Risk Assessment model for hepatitis E (HEV)

Prof. Beniamino Cenci-Goga
beniamino.cencigoga@unipg.it

German Federal Institute for Risk Assessment (BfR)

 

Germany

Metabolism-disrupting substances - preparation of a detailedreview paper and use of NAMs for their detection

eufora-fellowship@bfr.bund.de

National Institute of Biology (NIB)

 

Slovenia

In vitro toxicological characterisation of emerging contaminants (e.g.  food additives, food contact materials, chemicals) present in food using New Approach Methodologies (NAMs)

bojana.zegura@nib.si

National Institute of Biology (NIB)

 

Slovenia

Methods and tools for early detection of insect pests in target crops, based on vibrational and chemical communication signals

natasa.stritih-peljhan@nib.si; alenka.zunic-kosi@nib.si

Prof. Waclaw Dabrowski Institute of Agriculture and Food Biotechnology – State Research Institute

 

Poland

Assessment of long- and short-term risk connected with consumption of caffeine-rich beverages.

Łukasz Woźniak Ph.D.
efsa@ibprs.pl

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research – Bulgarian Academy of Sciences

 

Bulgaria

Evaluation of alternative plant-based pesticides for biological activity on non-target organisms

assoc. prof. Teodora Todorova, PhD, tedi_todorova@yahoo.com; Teodora.todorova@iber.bas.bg

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research – Bulgarian Academy of Sciences

 

Bulgaria

Genotoxicological assessment of various contaminants (heavy metals, pesticides, etc.) – cell survival, mutations, DNA double-strand breaks, etc.

assoc. prof. Teodora Todorova, PhD, tedi_todorova@yahoo.com; Teodora.todorova@iber.bas.bg

Αgricultural University of Athens

 

Greece

Quality and nutritional value assessment of farmed fish as a function of diet composition and risk assessment on specific components using representative consumption data

Assistant Professor Emmanuella Magriplis, emagriplis@aua.gr

Αgricultural University of Athens

 

Greece

Predictive modelling: application of probabilistic modelling for describing the stochastic responses of injured or VBNC individual cells following exposure to multiple food related stresses

Prof. Panagiotis N. Skandamis: pskan@aua.gr

Sciensano, BELGIUM

 

Belgium

Analysis of impurities (toxic elements) in a wide range of food additives to support risk assessment

Karlien.Cheyns@sciensano.be

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC)

 

Spain

Experimental studies of pesticides subjected to drinking water treatment and enviromental risk assessment

Pilar Sandin España & Elena Alonso Prados
sandin@inia.csic.es
aprados@inia.csic.es

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC)

 

Spain

Development and validation of new  Pesticide Risk Assessment scheme for botanical plant protection products and microorganisms

José Luis Alonso Prados
prados@inia.csic.es

 

University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences

Slovenia

Risk assessment on chemical and microbial contaminants (insects)

Maja Bensa
maja.bensa@zf.uni-lj.si

Università di Bologna 

 

Italy

Risk assessment for new ingredients from by-waste products

alessandro.zambon2@unibo.it

Università di Bologna 

 

Italy

Development of microtechnologies for in-vitro toxicological studies

alessandro.zambon2@unibo.it

National Kapodistrian University of Athens

 

Greece

Fungal mycotoxins and emerging mycotoxins: revisiting risk assessment practices based on new analytical methods (e.g., LC-MS/MS)

Vasilis Valdramidis (valdram@uoa.gr)
Marilena Dasenaki (mdasenaki@chem.uoa.gr)
Charalampos Proestos (harpro@chem.uoa.gr)

Agro-Environmental and Water Econonomics Research Institute- University of the Balearic Islands INAGEA-UIB.

 

Spain

Monitoring methods for risk assesment of emerging and priority plant pest and vectors of animal diseases. 

Professor Miguel Angel Miranda. ma.miranda@uib.es

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES)

 

France

Long-term oral toxicological reference values for PFASs (alone or in mixtures): methodology, toxicological profile, proposition

Dominique Brunet (dominique.brunet@anses.fr), Aurélie Mathieu (Aurelie.mathieu@anses.fr), pointfocal@anses.fr

Office for Risk Assessment and Reasearch, The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority

 

The Netherlands

Deterministic and probabilistic risk assessment of chemicals in Dutch seaweed.

NVWAEFSAFocalPoint@nvwa.nl

National Food and Veterinary Risk Assessment Institute

 

LITHUANIA

Identification of genetic elements and reference genes of genetically modified plants by multiplex real-time PCR, Identification of avian influenza type A virus and  subtypes by real-time reverse transcription PCR.
Determination of subtypes H5 and H7 pathogenicity by Sanger sequencing method

Dr. Simona Pilevičienė, simona.pileviciene@nmvrvi.lt

International Hellenic University (IHU)

 

Greece

Microbiological Risks Associated to Bivalve Mollusks: Microbiome and Antimicrobial Resistance using Next Generation Sequencing

Eleni Likotrafiti,  likotraf@ihu.gr

Institute of Agrochemistry and Food Technology (IATA), center of the Spanish National Research Council (CSIC).

 

Spain

Mitigate foodborne viral contamination risk

Walter Randazzo (wrandazzzo@iata.csic.es); Dolores Rodrigo Aliaga (lolesra@iata.csic.es); Antonio Martínez (amartinez@iata.csic.es)

CIIMAR

 

PORTUGAL

Risk assessment of microbiological hazards subject to different inactivation methods / Zoonotic parasites (Anisakis spp.)

Maria João Santos (mjsantos@fc.up.pt)