Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

NP/EFSA/KNOW/2023/03 Support to coordinate training courses on Dietary Exposure

Σας ενημερώνουμε ότι η EFSA δημοσίευσε πρόσκληση προμήθειας υπηρεσιών NP/EFSA/KNOW/2023/03 - Support to coordinate training courses on Dietary Exposure Assessment.

  • Προϋπολογισμός: 100,000 €
  • Κατά προσέγγιση ημερομηνία έναρξης: Μέσα Απριλίου 2023
  • Προθεσμία καταχώρησης ενδιαφέροντος : 07/04/2023

Στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης-πλαισίου που προκύπτουν από την παρούσα διαδικασία σύναψης συμβάσεων είναι οι κάτωθι:

  • η υποστήριξη των  εμπειρογνωμόνων της EFSA στην αξιολόγηση της διατροφικής έκθεσης για την ανάπτυξη και την εκτέλεση πολυετούς προγράμματος κατάρτισης σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες της EFSA για την αξιολόγηση της διατροφικής έκθεσης
  • η υποστήριξη των  εμπειρογνωμόνων της EFSA στην αξιολόγηση της διατροφικής έκθεσης κατά την προετοιμασία του περιεχομένου της κατάρτισης, καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για την παροχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • η διευκόλυνση της οργάνωσης και του συντονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την αξιολόγηση της διατροφικής έκθεσης (π.χ. διαχείριση των συμμετεχόντων στην κατάρτιση, υποβολή εκθέσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων).

Αναμενόμενη διάρκεια

  • Η αναμενόμενη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης-πλαισίου εκτιμάται σε τέσσερα έτη.

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να αποστείλετε, εντός της προθεσμίας, με email στο EFSAProcurement@efsa.europa.eu  αναφέροντας τον κωδικό της πρόσκλησης, τα ακόλουθα:

  • το όνομα και τη διεύθυνση του οργανισμού σας,
  • εάν συμμετέχετε ως φυσικό πρόσωπο ή ως οργανισμός/ιδιωτική εταιρεία,
  • Εάν σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση σε κοινή προσφορά με εταίρους. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσδιορίσετε σαφώς κάθε μέλος της κοινής προσφοράς και ποιος εταίρος διορίζεται ως επικεφαλής εταίρος. Η σύνθεση των εταίρων σε κοινή προσφορά δεν μπορεί να αλλάξει μετά την αποστολή της επιστολής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.efsa.europa.eu/en/call/npefsaknow202303-support-coordinate-training-courses-dietary-exposure-assessment

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην EFSA στο email EFSAprocurement@efsa.europa.eu .