Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Funding opportunities in the EFSA 2023 Workplan Recordings of EFSA webinar

Η EFSA μέσω μιας διαδικτυακής ενημερωτικής συνάντησης στις 13/12/2022 παρουσίασε τη στρατηγική και τις ευκαιρίες συνεργασίας με τα ΚΜ μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (επιχορηγήσεις και διαγωνισμούς) στο πλαίσιο του προσχεδίου του προγράμματος εργασίας της για το 2023.

Η εκδήλωση περιλάμβανε δύο μέρη:

1) Το πλαίσιο συνεργασίας της EFSA και των ΚΜ (Partnership framework)

  • Στρατηγικοί προβληματισμοί
  • Διοικητικές και οικονομικές πτυχές του μηχανισμού εξωτερικής ανάθεσης της EFSA
  • Το δίκτυο Focal Point

2) Επισκόπηση ευκαιριών για τη δημιουργία συμπράξεων με βάση το προσχέδιο του προγράμματος εργασίας της EFSA για το 2023 (Overview of partnership opportunities based on EFSA's draft 2023 work plan) :

  • Τρέχουσες και προγραμματισμένες προσκλήσεις στον φυτοϋγειονομικό τομέα
  • Προγραμματισμένες προσκλήσεις στο πλαίσιο της σύμπραξης (δημιουργίας κοινοπραξιών) για την εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου
  • Τρέχουσες και προγραμματισμένες προσκλήσεις για την υποστήριξη του επιστημονικού έργου της EFSA
  • Προοπτικές για το έργο ετοιμότητας αξιολόγησης κινδύνου

Tην εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 180 συμμετέχοντες. Ένα ισχυρό επίπεδο ενδιαφέροντος εκδηλώθηκε από τους συμμετέχοντες , βάσει του αριθμού των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την ενημέρωση. Οι παρουσιάσεις έτυχαν θετικής υποδοχής και τα σχόλια υποδηλώνουν ότι η διεξαγωγή μιας τέτοιας δραστηριότητας προβολής εκτιμάται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης που διεξήχθη μετά την εκδήλωση δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες βρήκαν την εκδήλωση μια σχετική ευκαιρία μάθησης, η οποία αύξησε την κατανόησή τους για τις διοικητικές διαδικασίες της EFSA για την εξωτερική ανάθεση και την ευαισθητοποίησή τους για τις επερχόμενες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Μέσω του συνδέσμου: Info Session on Funding opportunities in the EFSA 2023 Workplan | EFSA (europa.eu) είναι διαθέσιμα τα εξής:

1) Η ατζέντα της συνάντησης

2) Οι παρουσιάσεις των ομιλητών

3) Η οπτικοακουστική καταγραφή της συνάντησης (2 video recordings)

Επίσης επισυνάπτεται κατάλογος των επικείμενων προσκλήσεων της EFSA για το 2023. Περισσότερες πληροφορίες για τα χρηματοδοτούμενα έργα της EFSA είναι διαθέσιμες μέσω του συνδέσμου:

Engage with EFSA | EFSA (europa.eu)

Επισημαίνεται ότι για τις επιχορηγήσεις (Grants) δικαιούχοι υποβολής πρότασης είναι οι οργανισμοί της λίστας του άρθρου 36 του Καν. (ΕΚ)  178/2002 ο οποίος είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο:  https://efsa.force.com/competentorganisations/s/

Για τους διαγωνισμούς (Procurements) δικαιούχοι είναι οι παραπάνω οργανισμοί αλλά και οι οργανισμοί εκτός της λίστας του άρθρου 36 .

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία ένταξης  στον κατάλογο των αρμόδιων οργανισμών του άρθρου 36, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ΕΦΕΤ: εδώ

Επισυναπτόμενα Εγγράφου