Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EFSA open call for tenders: Support Services for Expert Knowledge Elicitation (EKE)

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον οργανισμό σας σχετικά με τη νέα ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών (διαγωνισμό) της EFSA με θέμα:

«Support Services for Expert Knowledge Elicitation»

Στόχος της πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις φάσεις της εξαγωγής γνώσεων από εμπειρογνώμονες  ως εισροή στα αποτελέσματα της EFSA χρησιμοποιώντας τις μεθόδους εξαγωγής γνώσεων εμπειρογνωμόνων της EFSA, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μέθοδο με καθορισμένο πρωτόκολλο, ανάλογα με το συγκεκριμένο αίτημα, τον τύπος της ερώτησης, τους διαθέσιμους πόρους (π.χ. χρόνος, συμμετοχή του προσωπικού, κ.λπ.) και τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που έχουν επιλεγεί σε συγκεκριμένους τομείς της EFSA, όπως η αξιολόγηση χημικού κινδύνου· εκτίμηση μικροβιακού κινδύνου· εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου· ανθρώπινη διατροφή,  αξιολόγηση κινδύνου για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων· εκτίμηση κινδύνου για την υγεία των φυτών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του TED eTendering website  ref. OC/EFSA/MESE/2022/05 και κοινοποιήθηκε μέσω του ιστότοπου της EFSA: here.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή έως την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 (14:30).

Η πρόσκληση έχει 4 παρτίδες (lots) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 900.000 ευρώ και στοχεύει στη σύναψη πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων σε σειρά για τέσσερα χρόνια με έως και τρεις αναδόχους για καθένα από τις 4 ανεξάρτητες παρτίδες (lots):

Lot 1 – General Support for Expert Knowledge Elicitation using EFSA EKE methods

Lot 2 – Specific Support for Expert Knowledge Elicitation in Food-related Human Health Assessment

Lot 3 – Specific Support for Expert Knowledge Elicitation in Plant Health Risk Assessment

Lot 4 – Specific Support for Expert Knowledge Elicitation in Animal Health and Animal Welfare.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πρόσκληση επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: EFSA@EFSAProcurement

H ανωτέρω πρόσκληση είναι ανοιχτή σε επιστημονικούς οργανισμούς εντός και εκτός της λίστας του άρθρου 36 του Καν.(ΕΚ 178/2002)

Παρακαλούμε όπως διακινήσετε την ενημέρωση εντός των οργανισμών που υπηρετείτε.