Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

OC/EFSA/MESE/2022/05 - Support Services for Expert Knowledge Elicitation - Information on the launched call

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο της EFSA  EFSA website η πρόσκληση υποβολής προσφορών:

«OC/EFSA/MESE/2022/05- Support Services for Expert Knowledge Elicitation»

Η σύμβαση του έργου αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις φάσεις της απόκτησης γνώσεων από εμπειρογνώμονες ως εισροές στα αποτελέσματα της EFSA με τη χρήση μεθόδων εξαγωγής γνώσεων εμπειρογνωμόνων της EFSA, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μεθόδου EKE με καθορισμένο πρωτόκολλο, ανάλογα με το συγκεκριμένο αίτημα, τον τύπο της ερώτησης , οι διαθέσιμοι πόροι (π.χ. χρόνος, συμμετοχή του προσωπικού, κ.λπ.) και ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων σε συγκεκριμένους τομείς της EFSA, όπως η αξιολόγηση χημικού κινδύνου· εκτίμηση μικροβιακού κινδύνου· εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου· ανθρώπινη διατροφή? αξιολόγηση κινδύνου για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων· εκτίμηση κινδύνου για την υγεία των φυτών.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 08/02/2023.

Η πρόσκληση αφορά οργανισμούς εντός και  εκτός του άρθρου 36 του Καν. 178/2002.