Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EU-FORA Call 2023-2024 | Now live!!

Σας διαβιβάζουμε ενημέρωση που λάβαμε από την EFSA σχετικά με  την πρόσκληση για τον νέο κύκλο υποτροφιών EU-FORA 2023-2024 που αφορά στην επιλογή οργανισμών φιλοξενίας και υποτρόφων. Για πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα έγγραφα της πρόσκλησης, τα οποία είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: EUBA-EFSA-2022-ENREL-02: Selection of hosting sites and fellows for EU-FORA Risk Assessment Fellowship Programme,συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για την υποβολή προτάσεων για το e-grant μέσω της ευρωπαϊκής θύρας για τις επιχορηγήσεις και τους διαγωνισμούς (EU Funding and Tenders portal).

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 15 Μαρτίου 2023.

Η τρέχουσα πρόσκληση έχει σκοπό να επιχορηγήσει την τοποθέτηση 15 υποτρόφων με την απονομή επιχορήγησης σε κοινοπραξία μεταξύ δύο οργανισμών που είναι ενταγμένοι στον κατάλογο οργανισμών του άρθρου 36, από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία ή τη Νορβηγία:

  • ο ένας οργανισμός θα έχει το ρόλο οργανισμού φιλοξενίας και θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του υποτρόφου, και
  • ο άλλος οργανισμός θα παρέχει τον υπότροφο, προτείνοντας τον υπότροφο που θα εκπαιδευτεί.

Η πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συγκεντρώνει ευκαιρίες για επιχορηγήσεις και διαγωνισμούς περιλαμβάνει εφαρμογή για την αναζήτηση συνεργατών. Ωστόσο για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση της δημιουργίας κοινοπραξιών μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εστιακό Σημείο της EFSA, δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στην πρόσκληση είτε ως οργανισμός φιλοξενίας είτε ως οργανισμός αποστολής υποτρόφου. Σημειώνεται ότι ίδιος οργανισμός μπορεί να έχει τον έναν ή τον άλλον ρόλο σε διαφορετικές κοινοπραξίες.   

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενα κοινά έργα και εταίρους από παλαιότερα έργα και επιχορηγήσεις της EFA ή της Ε.Ε. Ένα καλό σημείο αφετηρίας για την αναζήτηση εταίρων από τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς μπορεί να είναι ορισμένα από τα τρέχοντα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως για παράδειγμα τα έργα στα οποία εμπλέκεται η EFSA, τα χρηματοδοτικά προγράμματα εταιρικής σχέσης της EFSA (partnering grant) λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση.

Στο έγγραφο που επισυνάπτεται μπορείτε να βρείτε τα κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο που προαναφέρθηκε (εδώ). Επιπλέον, η EFSA έχει ειδική σελίδα για το πρόγραμμα υποτροφιών EU-FORA  (εδώ).

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: EU-FORA@efsa.europa.eu