Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

OC/EFSA/BIOHAW/2022/01- Wildlife and One Health: Wildlife Ecology, Health Surveillance and Interaction with Livestock, Human Population and Environment: Information on the launched call

Σας προωθείται το μήνυμα της EFSA που αφορά στη δημοσίευση του διαγωνισμού για προμήθεια υπηρεσιών:  OC/EFSA/BIOHAW/2022/01  με θέμα:

«Wildlife and One Health: Wildlife Ecology, Health Surveillance and Interaction with Livestock, Human Population and Environment»

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οργανισμοί εντός και εκτός  της λίστας του άρθρου 36 (Καν. 178/2002)

Αναζήτηση εταίρων για τη δημιουργία κοινοπραξίας