Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Call "Support to EFSA in the Risk Assessment of Food Enzymes, Food Additives, Food Flavourings and Feed Additives" - Deadline extended: 30 November 2022

Σε συνέχεια των από 25/08 και 14/09/2022 μηνυμάτων μας, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Support to EFSA in the Risk Assessment of Food EnzymesFood AdditivesFood Flavourings and Feed Additives (GP/EFSA/FIP/2022/01) έχει παραταθεί έως 30 Νοεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsafip202201-support-efsa-risk-assessment-food-enzymes-food-additives-food.