Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Deadline extension: EFSA grant - Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την επιχορήγηση (Grant-Call for Proposal) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)  με τίτλο:

Call reference: GP/EFSA/FDP/2022/02 Refining the methodology for verifying the GLP compliance of studies submitted within an application for regulated products» 

έχει παραταθεί έως την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους και την περιγραφή των εργασιών που θα ανατεθούν στα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμες μέσω του συνδέσμου:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsafdp202202-refining-methodology-verifying-glp-compliance-studies

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ένας νέος τύπος επιχορήγησης που βασίζεται στα επιτεύγματα των παραδοτέων.

Σημειώνεται ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (grants) αφορούν στους οργανισμούς του καταλόγου του άρθρου 36. Οι οργανισμοί που είναι ενταγμένοι στον εν λόγω κατάλογο είναι διαθέσιμοι εδώ.  

Από την Ελλάδα είναι ενταγμένοι στον κατάλογο του άρθρου 36:

 1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 3. Ελληνικός Οργανισμός – Δήμητρα
 4. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 6. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 7. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 8. Πανεπιστήμιο Πάτρας
 9. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 10. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
 11. ΕΦΕΤ

Η  παραπάνω πληροφορία έχει ήδη σταλεί από την EFSA στους οργανισμούς του καταλόγου του άρθρου 36.