Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έγκριση αποτελεσμάτων για την προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα ανά επιστημονική περιοχή (πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων προτάσεων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά επιστημονική περιοχή) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8302/22/ΓΠ/19-04-2022 Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της αξιολόγησης των προτάσεων και επικυρώθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο της ΔΕΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ. αρ. 26/25-08-2022 Συνεδρίασή του.

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου