Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΕΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023 ‘ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ’ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΕΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους η ημερομηνία ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος είναι εντός του χρονικού διαστήματος 01/06/2022 - 31/05/2023 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει την υλοποίηση προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν πέντε ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν για πρώτη φορά ως μέλη ΔΕΠ κατά την περίοδο 1/6/2022-31/05/2023 με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιους.

Πρόσκληση σε εκδήλωση παρουσίασης των θεμάτων διδακτορικών διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων Π.Θ.- υποτρόφων, του κτηρίου Ματσάγγου Αίθουσα Β1 (2ος όροφος) - 16/2/2023, ώρα 18:00

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλούν σε εκδήλωση παρουσίασης των θεμάτων διδακτορικών διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων Π.Θ.- υποτρόφων σε συνέχεια σχετικών προκηρύξεων της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας Π.Θ. έτους 2020, έτους 2021 και έτους 2022. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/02/2023 και ώρα 18.00, στην αίθουσα Β1 του κτηρίου Ματσάγγου (2ος Όροφος), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Π.Θ., Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333 στο Βόλο.

Έγκριση αποτελεσμάτων χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών για την προκήρυξη ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών ανά επιστημονική περιοχή και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων υποτρόφων) σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.

Έγκριση αποτελεσμάτων για την προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα ανά επιστημονική περιοχή (πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων προτάσεων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά επιστημονική περιοχή) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8302/22/ΓΠ/19-04-2022 Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της αξιολόγησης των προτάσεων και επικυρώθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο της ΔΕΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ. αρ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει το «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής», το οποίο για το έτος 2022 απονέμεται στη θεματική ενότητα (επιστημονική περιοχή): ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ Το «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» απονέμεται σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μακροχρόνια εξαιρετική ερευνητική εμπειρία, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί στο ΠΘ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει το «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας» έτους 2022 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας μελών ΔΕΠ στον τομέα της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει την υλοποίηση Προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν πέντε ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν για πρώτη φορά ως μέλη ΔΕΠ κατά την περίοδο 1/6/2021-31/05/2022 με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιους.

Ανακοινώσεις ΔΕΚΑ

Βραβεία εξαίρετης διδασκαλίας - διακεκριμένου ερευνητή. Προκηρύξεις τριετών υποτροφιών για υποψηφίους Διδάκτορες και ενίσχυσης νέων μέλων ΔΕΠ