Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΕΚΤ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas και κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα, σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 (16:00-18:30) με τίτλο Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη. H εκδήλωση θα εστιάσει στο πρόγραμμα εργασίας για το 2021-2022 και διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (ΙδΕΚ).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα η Δρ Χριστίνα Κυριακοπούλου (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), θα παρουσιάσει το στρατηγικό πλαίσιο του Health Cluster, το πρώτο πρόγραμμα εργασίας του (2021-2022), καθώς επίσης και συμβουλές σχετικά με τον αντίκτυπο των έργων (IMPACT section) στις προτάσεις που θα υποβληθούν στην εν λόγω θεματική.

Επιπρόσθετα, οι Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες για το Health Cluster θα κάνουν κάποιες πρώτες προκαταρκτικές τοποθετήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας.

Ο Σταύρος Διβάνης, από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, θα παρουσιάσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία EU4Health (Γενική Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τροφίμων).

Τέλος, το ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas και ως συντονιστής του EIT Health Hub στην Ελλάδα, ενώ εκπρόσωπος του ΙδΕΚ θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά και η εκδήλωση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. H συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν την ανοικτή ημερίδα που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Ιουλίου 2021, ώστε να έχουν αποκτήσει μια πρώτη εικόνα για τις δράσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Υγεία για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», Δρ Κριστίνα Πασκουάλ (cpascual@ekt.gr) και Γιώργο Μέγα (megas@ekt.gr).


H Θεματική ΥΓΕΙΑ (Cluster HEALTH) στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη

Η θεματική της "Υγείας" (Cluster Health) αποτελεί ένα από τα προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Με 8,8 δισ. ευρώ, στόχος είναι να συμβάλει σε τέσσερις τομείς του πρώτου στρατηγικού σχεδίου του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2024) που είναι:

  • Καλή υγεία και υψηλής ποιότητας πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
  • Μια ανθεκτική ΕΕ προετοιμασμένη για αναδυόμενες απειλές
  • Ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για όλους
  • Ανταγωνιστική και ασφαλής οικονομία δεδομένων

H θεματική έχει 6 περιοχές παρέμβασης:

  1. Υγεία καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής
  2. Καθοριστικοί παράγοντες της περιβαλλοντικής και κοινωνικής υγείας
  3. Μη μεταδοτικές και σπάνιες ασθένειες
  4. Μεταδοτικές ασθένειες
  5. Εργαλεία, τεχνολογίες  και ψηφιακές λύσεις για την υγεία και τη φροντίδα
  6. Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης

Ο Πυλώνας ΙΙ, και συγκριμένα το Cluster Health, αναμένεται να υλοποιηθεί κυρίως μέσω συνεργατικών έργων, ανοικτών σε όλους τους φορείς των κρατών-μελών σε ανταγωνιστική βάση, μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων Έρευνας & Καινοτομίας (European R&I Partnerships) και μέσω της «αποστολής για τον Καρκίνο» (Cancer Mission).

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Ετικέτες