Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες / μεταδιδάκτορες / μέλη ΔΕΠ

4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Πέμ, 23/12/2021 - 08:47
Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Θεματικών “1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση” και “2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας”

Παρ, 26/02/2021 - 11:39

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής

  • 1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση

 

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις – 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Παρ, 05/02/2021 - 15:07

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών εδώ

Διαδικτυακή Ημερίδα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων»

Παρ, 22/01/2021 - 21:13

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σας προσκαλεί στη Διαδικτυακή Ημερίδα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων» την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 στις 11:00 π.μ.

1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Πέμ, 14/01/2021 - 09:04

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων, κατόπιν αξιολόγησης, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού Έργου ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης των Επιστημονικών Περιοχών Α. Φυσικές Επιστήμες, Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

Τρί, 12/01/2021 - 11:05

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στις Επιστημονικές Περιοχές

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα Κατάταξης προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Η. Περιβάλλον και Ενέργεια, 2η Φάση Αξιολόγησης, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Σάβ, 28/11/2020 - 14:46

Ολοκληρώθηκε η 2η φάση αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια και δημοσιεύονται τα ακόλουθα:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων των Τομέων Έρευνας 2. Παραγωγή 4. Ιατρική Τεχνολογία, 4η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση: «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Σάβ, 28/11/2020 - 14:43

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», Εμβληματική Δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» στον Τομέα Έρευνας 2. Παραγωγή και στον Τομέα Έρευνας 4. Ιατρική Τεχνολογία και δημοσιεύονται:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης προτάσεων των θεματικών 2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας 3. Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας, 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Σάβ, 28/11/2020 - 14:40

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» στη Θεματική 2 «Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας» και στη Θεματική 3 «Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας» και δημοσιεύονται: