ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ! Δημοσίευση Προκήρυξης στο πλαίσιο της «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Παρ, 29/07/2022 - 11:22

Προς ενημέρωσή σας, αποστέλλεται συνημμένα ανακοίνωση με την οποία σας ενημερώνουμε ότι το «Υποέργο1. Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των επιστημών)», το οποίο υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις 22.07.2022 με τη με Α.Π. 105792ΕΞ2022/22.7.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Παρακαλείσθε θερμά να συνδράμετε στη διάχυσή της.

Για τη διευκόλυνση σας, δίνεται και ο σχετικός σύνδεσμος: https://www.elidek.gr/2022/07/28/11618/

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 711.24 KB