Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ιδρύματος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2023

Μέσα στα έξι χρόνια λειτουργίας του, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με συνέπεια στην αποστολή του έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και υποτροφιών υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Η αξιόλογη πορεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιβεβαιώνεται και από τα πορίσματα των δύο ανεξάρτητων αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2021 (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.).

Με στόχο μας τη συνέχιση της υποστήριξης της βασικής έρευνας στην Ελλάδα, καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ιδρύματος (ΕΠΙ) για το έτος 2023, το οποίο συνοδεύεται από μια σύντομη αναφορά των οικονομικών πόρων και των στατιστικών στοιχείων των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. από την ίδρυσή του έως και το 2022.

Ο προγραμματισμός των δράσεων στηρίζεται στη με Α.Π. 60205/22.12.2022 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Link για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2023 του Ιδρύματος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εδώ

Ετικέτες