Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME

creativeeurope.jpg

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 439.470.000
  • Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship Programme» στοχεύει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώθηκαν από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Χάρτη και τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επιπλέον, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού, στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των ΑμΕΑ, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, στην καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής βίας και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.
  • Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/justice/
  • Ανοιχτές Προσκλήσεις: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/
  • Εθνικά Σημεία Επαφής: http://ec.europa.eu/justice/contact/