Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

JUSTICE

creativeeurope.jpg

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 378.000.000
  • Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα «Justice» (συνένωση των προηγούμενων προγραμμάτων Civil Justice, Criminal Justice και Drug Prevention and Indormation Programmes της προηγούμενης περιόδου) στοχεύει στην ενδυνάμωση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκής Ένωση μέσω στήριξης των δικαστικών διαδικασιών, κατάρτισης των δικαστών, ισότιμης και αποτελεσματικής πρόσβασης και αντιμετώπισης όλων όσων εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες και αποσκοπεί στη διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός κοινού νομικού και δικαστικού πνεύματος. Έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού περιβάλλοντος δικαιοσύνης, προωθεί την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, τη συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων και τη διαχείριση κρίσεων σε θέματα ασφαλείας.
  • Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/justice/
  • Ανοιχτές Προσκλήσεις: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/
  • Εθνικά Σημεία Επαφής: http://ec.europa.eu/justice/contact/