Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

HEALTH FOR GROWTH

creativeeurope.jpg

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 449.394.000
  • Περιγραφή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη της Υγείας (Health for Growth) αποσκοπεί στην εναρμόνιση των συστημάτων υγείας και υγειονομικών προδιαγραφών με τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικοί στόχοι του έργου είναι η βελτίωση και η προστασία της υγείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αποδοτικών και λειτουργικών συστημάτων υγείας στα οποία θα επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσβαση και θα παρέχεται η βέλτιστη υγειονομική περίθαλψη.
  • Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/health/
  • Ανοιχτές Προσκλήσεις: http://ec.europa.eu/health/programme/calls/
  • Εθνικά Σημεία Επαφής: http://ec.europa.eu/health/programme/ncp/