Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΗΔΕ

Πρόσκληση σε Ημερίδα Ι Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας Π.Θ. Ι Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2023

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της

Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Hμερίδα με τίτλο:

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018, κεφ. Ε’, άρθρα 21 έως 27 και σύμφωνα με απόφαση της (Συνεδρίαση υπ. αριθμ. 34/05.10.2021), επαναλαμβάνει την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 35963/ 05.08.2021 για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018, κεφ. Ε’, άρθρα 21 έως 27 και σύμφωνα με απόφαση της (Συνεδρίαση υπ. αριθμ. 33/27.07.2021), καλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο έντυπο

Ημερίδα με τίτλο ‘Ηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα’ - Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν την Τιμή να σας προσκαλέσουν στην Ημερίδα με τίτλο ‘Ηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα’ το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 09:00 – 18:00 I στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Γεωπονικής Σχολής, στο Βόλο.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Διαδικασία έγκρισης νέων προγραμμάτων από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

H ίδρυση και λειτουργία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)  του Ιδρύματος, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-27 του Ν.4521/2018 βάσει του οποίου δημιουργήθηκε ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας καθώς και ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (βλέπε https://ehde.uth.gr/). Η Ε.Η.Δ.Ε.