Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο πλαίσιο του 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED, παρατείνεται έως την Πέμπτη 30/05/2024 (1pm, CET).

Προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ρόλο είτε του Συντονιστή είτε του εταίρου, να συμπληρώσουν την συνημμένη φόρμα δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής Πρότασης, έως την Παρασκευή  10.5.2024.

Υπενθυμίζουμε ότι αναφορικά με την υποβολή προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED,  υπάρχουν οι κάτωθι περιορισμοί:

  • Text of the call for proposals , σελίδα 6 (συνημμένο αρχείο)

The same organisation can apply only once as Applicant (Lead Partner) under each Specific Objective. No limitation applies for the participation of the same organization at partner level. In case an organisation participates in more than one (1) project as Applicant under the same Specific Objective, all concerned projects submitted under that Specific Objective will be rejected (ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει ως Συντονιστής μόνο μια φορά ανά Ειδικό Στόχο. Εάν ένας Οργανισμός συμμετέχει ως Συντονιστής σε περισσότερες από 1 προτάσεις στον ίδιο Ειδικό Στόχο τότε όλες οι υποβληθείσες προτάσεις σε αυτό τον Ειδικό Στόχο θα απορριφθούν.   Δεν υπάρχει περιορισμός αν ένας οργανισμός συμμετέχει ως Εταίρος.)

·         NEXT MED Guidelines for Applicants, σελίδες 39-40 (συνημμένο αρχείο)

“…………Please note that an Applicant cannot be awarded more than two (2) grants as Lead Partner under this call for proposals. In case more than two (2) proposals from the same Applicant are shortlisted according to the rules for this call, only the two (2) best ranked proposals will be retained in the list to be financed ( ο ίδιος Οργανισμός δεν μπορεί να έχει πάνω από 2 έργα ως Συντονιστής. Σε περίπτωση που προεπιλεχθούν πάνω πάνω από 2 προτάσεις τότε θα χρηματοδοτηθούν μόνο οι 2 καλύτερες)

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή προτάσεων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Συντονιστή  για τους ειδικούς στόχους 1.1, 2.3, 2.4 και 3.1.

Τέλος, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την υποβολή προτάσεων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως εταίρο.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ε.Λ.Κ.Ε. στο τηλέφωνο: Μοντεσάντου Ευγ. (242100 - 6450)

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου