Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Interreg Med

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο πλαίσιο του 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED, παρατείνεται έως την Πέμπτη 30/05/2024 (1pm, CET). Προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ρόλο είτε του Συντονιστή είτε του εταίρου, να συμπληρώσουν την συνημμένη φόρμα δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής Πρότασης, έως την Παρασκευή 10.5.2024.

4rth Call for Proposals του προγράμματος Interreg Euro-MED

The 4th open call for proposals of the Interreg Euro-MED Programme is now open with deadline for submission of the Application Form on 12th June 2024 at 13:00 (Brussels time). The subject of the Call is the financing of thematic projects and adresses 2 types of projects: test projects and transfer projects.

3o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ενημέρωση για την πορεία υποβολής προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED

Σε συνέχεια της ενημέρωσης αναφορικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED (όπως παρακάτω), σας ενημερώνουμε ότι, κατά την 10η/05.03.2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ., αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Συντονιστή για τον ειδικό στόχο 3.1

Ενημέρωση για την πορεία υποβολής προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED. 2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης αναφορικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED (όπως παρακάτω), σας ενημερώνουμε ότι, κατά την 9η/20.02.2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ., αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Συντονιστή για τον ειδικό στόχο 1.1